Физическа и техническа охрана, Сигурност при масови мероприятия, Противопожарна безопастност, СОТ, Търговска сигурност на физически и юридически лица
Услуги / Системи за сигурност и охрана
Алармени системи

Опазване на имущество и ценности в голяма степен се решава с инсталирането на охранителни инсталации и последващо реагиране от специализирани звена. При изграждане на такива инсталации е много важно да се подберат и разположат правилно детекторите в помещения, а при периметровата охрана да се съобразят с релефа, климатичните условия и др.

Проектираме, изграждаме и поддържаме алармени системи за сигурност подходящи за големи и малки помещения - апартаменти, къщи, офиси, магазини; административни сгради; промишлени сгради и складови помещения; големи търговски обекти и площи; хотелски и развлекателни комплекси.

Предлагаме Ви:

  • Обем-пасивни инфрачервени датчици, ултразвукови и микровълнови датчици, комбинирани датчици, акустични датчици, магнитни контакти в различна степен на ниво на сигурност и изпълнение.
  • Периметър-пасивни инфрачервени датчици, инфрачервени и микровълнови бариери, термовизионни камери, СВЧ и оптичен кабел, всичко в изпълнение за външен монтаж и защита от мъгла, дъжд и сняг.
  • Охранителни централи с различен брой зони и възможности.
Контрол на достъп

Системите за контрол на достъп и работно време все повече се използват в производствени и обществено-административни сгради за пропусквателен режим, отчитане на присъствие, спазване на работно време и за нуждите на ТРЗ, както и за осигуряване на нерегламентиран достъп.

Предлагаме Ви:

  • Врати (включително гаражни), бариери, турникети;
  • Гъвкави системи, модули, софтуер за работно време, нива и време за достъп, ТРЗ, възможност за работа в мрежа и дистанционен контрол на достъп с контактни или безконтактни карти;
  • Терминали за контрол на достъп;
  • Заключващи устройства.
Видеонаблюдение

Възможности за различни системи за видеоконтрол и видеонаблюдение, включващи специализирана техника, модерно оборудване, иновации и IP технологии.

Предлагаме Ви:

  • Камери с висока разделителна способност и чувствителност за вътрешен и външен монтаж, камери с вградена инфрачервена подсветка, подвижни камери в две равнини, високоскоростни камери с ръчно управление и/или маршрутизиране. Различни видове обективи;
  • Цифрово записващи устройства с различен брой канали и дискова памет с възможности за работа в мрежи и дистанционно видеонаблюдение;
  • IP Камери и обективи, IP сървъри, IP мрежи за дистанционно видеонаблюдение и видеонаблюдение през интернет.
Пожароизвестяване

За изграждане на пожароизвестителни инсталации използваме разнообразна по вид техника, като за всеки обект се прави индивидуален анализ, проектиране и изграждане с най-подходящата система за сигурност, съобразена с функционалното му предназначение, пожарна опасност - степен на риска и според изискванията на конкретния възложител.

КОФ предоставя експертна помощ при проектиране, инсталация и поддръжка на пожароизвестителна и пожарогасителна техника, базирани на последните постижения, новости и приложения в тази сфера.

02/ 974 59 30
Централен офис

гр.София, 1750
жк Младост-1, бул. Йерусалим
бл.24, офис №1