Физическа охрана

КОФ ООД предлага 24-часова въоръжена и невъоръжена физическа охрана на територията на цялата страна, с висококвалифицирани служители, умеещи да предвиждат и анализират възможни заплахи и опасности, да предприемат адекватни превантивни мерки и тактически действия за тяхното предотвратяване и пресичане.

При подбора на кадри дружеството се ръководи от изискванията, регламентирани в Закона за частната охранителна дейност - наличие на изискуемите документи, безупречно съдебно минало, препоръки от МВР и МО.

Всички охранителни екипи задължително преминават през систематизирани форми на подготовка и обучение /първоначално обучение, а периодически и - допълнително обучение/, включващи теоретическа подготовка, тестове за физическа и психологическа пригодност, самообладание и самоконтрол, адекватни реакции при екстремни и извънредни ситуации, стрелкова подготовка, източно-бойни изкуства и умения.

За оказване на помощ и контрол на охранителните екипи и гарантиране на максимална сигурност на нашите Възложители/Клиенти, дружеството разработва адекватни мерки и мероприятия, реализирани от специализирани мобилни автогрупи, подходящо въоръжени и снаряжени с необходимото оборудване и помощни средства за защита.

Основна цел и задача на нашето дружество е да направи живота и бизнеса Ви по-сигурен, по-спокоен и по-успешен. Ние можем да реализираме тази цел и да решим тази задача! Доверете ни се!

02/ 974 59 30
Централен офис

гр.София, 1750
жк Младост-1, бул. Йерусалим
бл.24, офис №1