Физическа и техническа охрана, Сигурност при масови мероприятия, Противопожарна безопастност, СОТ, Търговска сигурност на физически и юридически лица
Запитване за оферта / Запитване за оферта

Запитване за оферта
Запитване за оферта за лицензирана охранителна услуга
Моля, попълнете следната форма за запитване за предоставяне на оферта за лицензирана охранителна услуга. След получаване на данните и извършване на предварително охранително обследване на обекта, съвместно с Възложителя, КОФ ООД ще предостави оферта за лицензирана охранителна услуга.
Дружество - Възложител:
Име, фамилия, длъжност: *
Юридическо лице: *
Адрес: *
Телефон: *
Мейл:


Особености на обекта:
Намира се в град/село: *
Област: *
Ул./ж.к.: *
Площ в кв.м.: *
Допълнителни изисквания, свързани с охраната на обекта:


Вид на охраната, от която се нуждаем:
Въоръжена / невъоръжена: *
Денонощна, дневна, нощна, смесена: *
Брой постове: *
Брой охранители:
Видеонаблюдение:*
СОТ: *
Пропускателен режим на хора и МПС: *
Други особености, свързани с охраната на обекта
(мероприятия и/или предложения за подобряване защитеността на обекта):


Режим на работа и други изисквания:
Режим на работа на охраната: *
(примерно: нощен от 17.00 до 08.00 часа на следващия ден в работни дни и денонощен на 24 часа, в почивни и празнични дни).:
Други изисквания на Възложителя:

* Полетата маркирани със звездичка / * /, са задължителни

02/ 974 59 30
Централен офис

гр.София, 1750
жк Младост-1, бул. Йерусалим
бл.24, офис №1