Вашите ползи
 • Удовлетвореност от получаваните качествени охранителни услуги на достъпни цени.
 • Обезпечаване висока степен на Вашата сигурност.
 • Запазване и повишаване на Вашата добра репутация.
 • Сигурно и дългосрочно партньорство.
 • Икономия от бъдещи допълнителни разходи за охрана и сигурност.
Вашите предимства
 • Възможност да използвате най-добрите практики в бранша.
 • Работа с експертен екип, доказал се на охранителния пазар, ползващ се със заслужен авторитет.
 • Фокусиране върху същността на собствения Ви бизнес.
 • Поддържане на добри взаимоотношения с Вашите бизнес-партньори.
 • Фирмените Ви тайни са гарантирани, имате пълното ни доверие.
 • Възможност за коректно възмездяване на реализирани вреди.
02/ 974 59 30
Централен офис

гр.София, 1750
жк Младост-1, бул. Йерусалим
бл.24, офис №1