Членство
"КОФ" ООД е член на „Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана" - НАФТСО, учредена на 12.12.2001г. в гр.София, в дейността на която взема активно участие.

 
НАФТСО   Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана
/НАФТСО/

 
БСК   Българска стопанска камара
/БСК/

 
БТПП   Българска търговско-промишлена палата
/БТПП/

 
БДС   Български институт за стандартизация
/БДС/

 
КРИБ   Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
/КРИБ/

 
COESS   Конфедерация на европейски услуги за сигурност
/COESS/
02/ 974 59 30
Централен офис

гр.София, 1750
жк Младост-1, бул. Йерусалим
бл.24, офис №1