Нашият подход
 • Анализ и оценка на оперативната обстановка във всеки охраняван обект и създаване на адекватна организация на охраната му.
 • Мотивирани предложения за усъвършенстване на охранителната дейност.
 • Непрекъснат мониторинг върху охранителния процес.
 • Неотклонно провеждане на Политика по качеството за реализиране на поставените цели.
 • Спомагане на успешния Ви бизнес чрез осигуряване на спокойствие и сигурност във Вашите обекти.
Нашето предимство
 • Дългогодишен практически опит в сектор  „Сигурност и охрана”.
 • Изграден кадрови потенциал – ръководен и изпълнителски.
 • Своевременна и адекватна реакция на възможни престъпни посегателства или опити за такива.
 • Доказани технически възможности.
 • Гъвкавост и своевременна реакция, минимизиране на уязвимите точки в охраняваните обекти за намаляване степента на риска.
 • Коректност и дискретност в интерес на Възложителя.
02/ 974 59 30
Централен офис

гр.София, 1750
жк Младост-1, бул. Йерусалим
бл.24, офис №1