Клиенти

Колежи и училища:

  • Американски колеж, гр.София;
  • Англо-американско училище, гр.София;
  • ОУ "Ст.Михайловски", гр.Варна;
  • ОУ "Христо Смирненски", гр.Варна;
  • Висше строително училище „Любен Каравелов”, гр.София;
  • „Медицински колеж”, гр.Варна;
  • „Британски съвет”, гр.Варна.
02/ 974 59 30
Централен офис

гр.София, 1750
жк Младост-1, бул. Йерусалим
бл.24, офис №1