КООПЕРАТИВНА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА ООД
34 години сигурност

Вашият партньор за гарантиране на
сигурността Ви

КОИ СМЕ НИЕ

Едно от първите частни охранителни дружества, регистрирано през 1991 г. с дългогодишен практически опит в сектор „Сигурност и охрана.”

виж още

Какво предлагаме

Физическа охрана на имущество на физически и юридически лица, охрана на мероприятия, комплексна охрана с технически охранителни системи

виж още

НАШЕТО Предимство

Дългогодишен практически опит, своевременна и адекватна реакция, доказани технически възможности, коректност и дискретност

виж още

КООПЕРАТИВНА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА ООД

Едно от първите частни охранителни дружества, регистрирано през 1991 г., с лицензи за извършване на частна охранителна дейност съгласно Закона за ЧОД, чл. 5, ал.1 - охрана на имущество на физически или юридически лица и охрана на мероприятия, множество сертификати.

КОФ ООД е член на
НАФТСО
КОФ ООД притежава
Сертификат по ISO 9001:2015

Мениджърски екип с дългогодишен практически опит в сферата на сигурността и охраната.
Осъществена комплексна и качествена охрана на стотици обекти на територията на цялата страна.
Добре обучени и професионално подготвени охранителни екипи за охрана на обекти от различни отрасли на икономиката, а така също дипломатически представителства – посолства, резиденции, консулства и др.

виж още

НАШИТЕ ОХРАНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Физическа охрана

На имущество на физически и юридически лица

Охрана на мероприятия

Охрана на културни, спортни, масови и др мероприятия

Комплексна охрана

Експлоатация на технически охранителни системи
02/ 974 59 30
Централен офис

гр.София, 1750
жк Младост-1, бул. Йерусалим
бл.24, офис №1